dimecres, 12 de setembre del 2007

La Primera LLei de la Legislatura

Article publicat a El Singular Digital

En el Ple de dimecres passat, el Parlament de Catalunya va aprovar la primera llei d’aquesta vuitena legislatura: la llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. A més, la va aprovar amb al suport gairebé unànime de tota la cambra (tots els grups amb l’excepció del Grup Mixt hi varen votar a favor)...una mostra que la política és a vegades més de consens i menys crispada del que ens volen fer creure.
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya serà un òrgan col·legiat de participació institucional, de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals i suposa un pas més en la construcció d’un àmbit sociolaboral formal i estable que es va iniciar amb la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) la passada legislatura.

Es demostra un cop més que el consens i la concertació entre tots els agents econòmics i socials és una de les actituds-guia d’aquest govern a l’hora de formular les seves polítiques com ja es va posar de manifest en la signatura de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, el full de ruta de la política econòmica del govern.

La Llei exigeix la creació d’una Comissió de Convenis Col·lectius, la primera de l'Estat espanyol. Així, Catalunya serà la primera Comunitat Autònoma q ue tindrà un òrgan especialitzat d’aquestes característiques i amb l’objectiu d’impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva.

També és important destacar que a nivell d’estructura el Consell té una composició tripartida i té caràcter col·legiat, adscrit al Departament de Treball. El Consell serà paritari i estarà integrat per un president o presidenta i 24 persones membres, designades per l’Administració de la Generalitat (8), les organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del territori català.

L’aprovació d’aquesta Llei és, certament, un motiu de felicitació per tothom: pel govern, pels diferents grups parlamentaris, pels agents econòmics i socials i, sobretot, pel conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya.