dimarts, 10 d’abril del 2007

Uns pressupostos per la Catalunya social

article publicat al singular digital


El passat divendres 30 de març el Govern de la Generalitat va aprovar i va entrar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei de Pressupostos pel 2007. Uns pressupostos necessariament prorrogats a causa de les eleccions del passat 1 de novembre. Els Pressupostos segueixen el rigor dels anteriors comptes elaborats pel Govern d’esquerres i catalanista. Així, complint el Pla de Sanejament el dèficit es redueix en un 64%, deixant-lo en 254.5 milions d’euros -dels més de 1.000 que vàrem heretar el 2003-. A més, l’estalvi corrent augmenta un 18.7% i l’endeutament net es redueix en més d’un 20%. I tot aquest esforç de sanejament de les finances públiques es fa sense augmentar la pressió fiscal, destinant un important esforç de despesa a les polítiques socials i rebaixant alguns impostos com la rebaixa de mig punt del tipus de l’impost d’actes jurídics i documentats pels joves menors de 32 anys. Aquests Pressupostos assoleixen la important xifra de 32.218 milions d’euros dels quals el 54% es destinen a polítiques socials. És per aquest motiu que es pot afirmar que aquests són els Pressupostos de la Catalunya social, la promesa d’una Catalunya per les persones de la que ens parla el President Montilla.Aquesta aposta decidida per la Catalunya de les persones es concreta en tres grans eixos de despesa. El primer, les polítiques destinades a reforçar el nostre Estat de Benestar amb importants esforços destinats a salut i educació (amb la incorporació de 4.254 nous professors i personal docent), però també a la dependència i a la seguretat (amb la incorporació de 158 bombers o 1.910 mossos i personal de comissaries). Cal destacar també l’important increment de la despesa en polítiques d’habitatge, un 56.5%, reflex de la importància vital que el repte de l’habitatge té en la nostra societat. El segon eix és tot el que té a veure amb la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana. L’Acord Estratègic, el full de ruta del govern per la política econòmica a seguir, inclou mesures per valor de 1805 milions, un 14% més que l’any passat i en concret, la despesa destinada a r+d+i augmenta un 43.7%, mostra de la prioritat que suposa un àmbit tant de futur com aquest. El tercer eix incorpora tot el que té a veure amb l’eficàcia de les institucions com a proveïdores dels serveis necessaris. En aquest sentit, i seguint el principi clau de proximitat, la Generalitat incrementa en un 19.1% les transferències pròpies als ens locals. En definitiva, un pressupost que des del rigor fa una aposta decidida per la Catalunya social, per les polítiques destinades a reforçar el benestar present dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya però també a invertir en les polítiques del demà, en les que ens garantiran un futur també més pròsper.